Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu

TARGOWISKO - INFORMACJE

Targowisko miejskie w Zgierzu przy ul. Aleksandrowskiej istniało już na początku XX w. Na części dawnego placu targowego znajdują się obecnie bloki. Spółka MPGK w Zgierzu jest administratorem targowiska od roku 1996. W tym okresie nastąpiła gruntowna modernizacja terenów targowych wytyczono drogi dojazdowe, ciągi handlowe oraz utwardzono nawierzchnię. Główne dni handlowe to wtorek i piątek. W każdą środę po 1-szym i 15-stym każdego miesiąca odbywa się jarmark. Targowisko wyposażone jest w sanitariaty, bezpłatny parking na ok. 50 aut (wokół terenu targowiska) oraz oświetlenie. Na terenie targowiska znajduje się studnia zdrojowa z wolnym dostępem do wody.

Po przeciwnej stronie ulicy usytuowane są ciągi kiosków handlowych oferujących szeroka gamę produktów spożywczych oraz art. przemysłowych. W chwili obecnej istnieje możliwość wynajęcia 10 kiosków, wyposażonych we własne przyłącze elektryczne oraz wodę. Powierzchnia pojedynczego kiosku to ok. 17m2.

W głębi znajduje się hala mięsna z 18 stanowiskami przystosowanymi do handlu mięsem i jego wyrobami.

Na terenie dostępna jest także wolna powierzchnia magazynowa ok. 200m2, koszt najmu do ustalenia z kierownikiem targowiska tel.(042) 716 05 98