Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu

AKTUALNOŚCI

Rozstrzygnięcie przetargu na modernizację instalacji wody basenowej w Łaźni Miejskiej w Zgierzu   (dodano 11-07-2018 14:40)
Przetarg nieograniczony na modernizację instalacji wody basenowej (odcinek odpływowy wraz z wymianą filtra) w Łaźni Miejskiej w Zgierzu został rozstrzygnięty.
W terminie przewidzianym do składania ofert wpłynęła jedna oferta spełniająca wszystkie wymagania określone w SIWZ, natomiast Wykonawca który złożył ofertę nie podlega wykluczeniu.
Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy: Falkopia sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu.
Po szczegóły zapraszamy do działu Zamówienia publiczne.
Przetarg na modernizację instalacji wody basenowej w Łaźni Miejskiej w Zgierzu   (dodano 25-06-2018 19:15)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU.


Zarząd MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu


OGŁASZA


Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 5 548 000 Euro na roboty budowlane polegające na modernizacji instalacji wody basenowej w budynku Miejskiego Zakładu Kąpielowego w Zgierzu - odcinek odpływowy wraz z wymianą filtra.
Numer ogłoszenia: 578730-N-2018
Numer referencyjny: ZP2/2018
Termin składania ofert: 10.07.2018r. godz. 1000
Po szczegółowe informacje zapraszamy do działu Zamówienia publiczne
Rozstrzygnięcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na usługę ochrony   (dodano 20-06-2018 18:15)
Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na usługę ochrony fizycznej obiektów należących do MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu zostało rozstrzygnięte. Według zamawiającego najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Property Security Service Monitoring sp. z o. o. z Łodzi.
Po szczegóły zapraszamy do działu Zamówienia publiczne.
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony   (dodano 12-06-2018 17:07)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.


Zarząd MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu


OGŁASZA


Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługę o charakterze społecznym o wartości poniżej 750 000 Euro prowadzonym pod nazwą „Usługa ochrony fizycznej obiektów należących do MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu”.
Numer postępowania: ZP 01/2018
Termin składania ofert: 20.06.2018r. godz. 10.00
Po szczegółowe informacje zapraszamy do działu Zamówienia publiczne
Unieważnienie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Energetyków 3 w Zgierzu   (dodano 07-06-2018 18:33)
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zgierzu unieważnia pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul.Energetyków 3.
Powodem unieważnienia przetargu jest brak ofert na zakup wyżej wymienionych nieruchomości.
Po szczegóły zapraszamy do działu Zamówienia publiczne
Rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Boruty 11 w Zgierzu   (dodano 04-06-2018 11:00)
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul.Boruty 13 stanowiącej własność MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu został rozstrzygnięty.
W terminie przewidzianym do składania ofert wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki przetargu.
Wybrana została oferta firmy LEMAR L.M.D.T. Baranowscy spółka jawna.
Po szczegóły zapraszamy do działu Zamówienia publiczne.


« nowsze       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 z 26       starsze »