Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu

AKTUALNOŚCI

Już wkrótce otwarcie basenu   (dodano 12-02-2016 18:16)
Niezwykle miło nam poinformować że termomodernizacja budynku Łaźni Miejskiej w Zgierzu dobiegła końca. Wszystkie zaplanowane prace zostały ukończone i w najbliższych dniach basen zostanie otwarty.
Przetarg na dostawę betonu asfaltowego dla MPGK   (dodano 27-01-2016 22:42)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU.


Zarząd MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu


OGŁASZA


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 207 000 Euro na dostawę betonu asfaltowego dla MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu.
Numer ogłoszenia: 18122 - 2016
Termin składania ofert: 04.02.2016r. godz. 1000
Po szczegółowe informacje zapraszamy do działu Zamówienia publiczne
Zasady zbiórki odpadów na terenie miasta Zgierza   (dodano 15-01-2016 19:15)
Niezależnie jakie odpady są odbierane w danym dniu, należy je wystawić przed posesję, w miejscu nieutrudniającym ruchu, tak aby samochód specjalistyczny miał możliwość dojazdu i odebrania odpadów.

Mieszkańcy niesegregujący odpadów – wystawiają je wyłącznie w określonych w harmonogramie terminach odbioru odpadów zmieszanych i pozostałości z sortowania, w pojemnikach posiadających uchwyty do mechanicznego załadunku bądź w czarnych workach.

Mieszkańcy segregujący odpady – wystawiają je wyłącznie w określonych w harmonogramie terminach:

Ww odpady mogą być również wystawiane we właściwie oznakowanych pojemnikach posiadających uchwyty do mechanicznego załadunku. Jednocześnie przypominamy, że jest możliwość bezpłatnego dostarczenia odpadów na PSZOKi (Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) znajdujące się w Zgierzu przy ul. Barlickiego 3a oraz Wiosny Ludów 22, od poniedziałku do piątku w godzinach 6-15 oraz soboty 6-13.
Więcej informacji na stronach: www.rs2.pl, www.miasto.zgierz.pl.

Jeżeli mieszkaniec niesegregujący odpadów komunalnych posortował je i chce je oddać jako odpady selektywnie zebrane to powinien je wystawić w odpowiednim kolorze worków (żółty, zielony, niebieski, brązowy) w dniu zbiórki danej frakcji.
Remont Łaźni Miejskiej - Fotorelacja   (dodano 13-01-2016 14:14)
Zapraszamy Państwa do Galerii przedstawiającej fotorelację z remontu budynku Łaźni Miejskiej w Zgierzu. Remont został zrealizowany w ramach projektu "Termomodernizacja budynku Miejskiego Zakładu Kąpielowego wraz z instalacją wewnętrzną co, cwu, oraz wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną".

Zakresu prac projektu obejmuje: Wymieniona została także instalacja pryszniców, zamontowano nowe baterie i prysznice oraz ułożono nową glazurę.
Dodatkowo wykonano malowanie hali basenowej oraz pozostałych wnętrz budynku Łaźni Miejskiej.
MPGK Sp. z o.o. odbiorcą odpadów komunalnych w Gminie Ozorków w roku 2016   (dodano 02-01-2016 17:55)
W okresie 01.01.2016r. do 31.12.2016r. na podstawie zawartej umowy MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu nadal jest wykonawcą usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Ozorków.
Terminy odbioru odpadów w ww okresie w poszczególnych miejscowościach przedstawione są w harmonogramie. Prosimy o dokładne zapoznanie się i wystawianie odpadów w podanych terminach.
MPGK Sp. z o.o. odbiorcą odpadów komunalnych w Zgierzu w roku 2016   (dodano 02-01-2016 17:45)
Informujemy mieszkańców, że w okresie 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Spółka MPGK nadal obsługuje w zakresie odbioru odpadów komunalnych posesje w obrębie rejonu nr 1 na terenie miasta Zgierza.
Szczegółowe terminy odbioru odpadów oraz listę ulic należących do rejonu nr 1 przedstawia harmonogram.


« nowsze       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 z 11       starsze »