Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o sprzedaży samochodów   (dodano 23-09-2016 18:45)
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu wystawia na sprzedaż dwa samochody typu ciężarowego: Peugeot Partner 1,9 D z 1997 roku oraz Volkswagen Transporter 1,9 D z 1993 roku.
Szczegóły poniżej.

Przedmiot sprzedaży:
POJAZD 1
Marka, typ, model - samochód ciężarowy Peugeot Partner 1,9
nr identyfikacyjny VIN – VF35BD9BD60047914
nr rejestracyjny - EZG LU47
rok produkcji - 1997
pojemność silnika - 1769 cm3
przebieg - 296210 km
paliwo – diesel
Pojazd uszkodzony
Miejsce oględzin: Zgierz, ul. Łęczycka 24
Osoba do kontaktu: Janusz Bagiński – tel. 691 606 601
POJAZD 2
Marka, typ, model - samochód ciężarowy Volkswagen Transporter
nr identyfikacyjny VIN – WV2ZZZ70ZRH048103
nr rejestracyjny - EZG 24MU
rok produkcji - 1993
pojemność silnika - 1896 cm3
przebieg - 344488 km
paliwo – diesel
Pojazd uszkodzony
Miejsce oględzin: Zgierz, ul. Wiosny Ludów 22
Osoba do kontaktu: Jarosław Komorowski – tel. 609 219 642


Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd
Samochody można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.00 we wskazanych powyżej miejscach oględzin po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą uprawnioną do kontaktu.

Warunki udziału
Kupujący może nabyć dowolną ilość pojazdów.
Warunki udziału w przetargu: złożenie oferty.
Ofertę według wzoru załączonego do ogłoszenia, umieszczoną w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „Oferta zakupu pojazdu” należy składać do dnia 30.09.2016 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 24. Za datę doręczenia (dostarczenia, złożenia) oferty uważa się datę wpływu do siedziby Spółki.
Okres, w którym oferta jest wiążąca wynosi 14 dni.
Postępowanie przetargowe wygra oferent, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę, nie niższą niż cena wywoławcza ustalona dla pojazdów:
Pojazd 1 – cena wywoławcza 1500 zł
Pojazd 2 – cena wywoławcza 2500 zł

W przypadku stwierdzenia przez Komisję złożenia przez Oferentów równych, najkorzystniejszych ofert w odniesieniu do tej samej rzeczy, Komisja wybierze ofertę, która wpłynęła jako pierwsza.
Kupujący zobowiązany jest do odebrania pojazdu na własny koszt w terminie 7 dni roboczych od daty zapłaty.
Sprzedającemu przysługuje prawo unieważnienia przetargu lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Tutaj można pobrać następujące dokumenty:
* Oryginalne Ogłoszenie o sprzedaży samochodów
* Oferta zakupu którą należy złożyć w sekretariacie MPGK Sp. z o.o.
Postępowanie w sprawie wykonania robót budowlanych dla MPGK rozstrzygnięte   (dodano 12-09-2016 10:25)
Postępowanie w sprawie zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych dla MPGK Sp. z o.o. zostało rozstrzygnięte. Według zamawiającego najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Biała Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Daria Stępniak. Po szczegóły zapraszamy do działu Zamówienia publiczne.
Modyfikacja zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych dla MPGK Sp. z o.o.   (dodano 05-09-2016 18:03)
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych dla MPGK Sp. z o.o. zostało zmodyfikowane. W związku z powyższym wydłużeniu uległ również termin złożenia oferty do dnia 9 września 2016 r. do godz. 10.00.
Po szczegóły zapraszamy do działu Zamówienia publiczne.
Zapraszamy po wakacjach na basen   (dodano 01-09-2016 18:45)
Po przerwie technicznej w sierpniu trwają ostatnie prace przygotowawcze przed otwarciem kolejnego sezonu a w basenie znowu jest woda.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy na basen już od poniedziałku czyli 5 września zgodnie z grafikiem obowiązującym w pierwszym tygodniu września.
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych dla MPGK Sp. z o.o.   (dodano 30-08-2016 18:07)

ZAPYTANIE OFERTOWE.


Zarząd MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu


OGŁASZA


Zapytanie ofertowe o wartości do 30 000 Euro na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie grobów murowanych (piwnic) na Cmentarzu komunalnym w Zgierzu.
Termin składania ofert: 07.09.2016r. godz. 10.00
Po szczegółowe informacje zapraszamy do działu Zamówienia publiczne
Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę kostki brukowej i pozostałych wyrobów betoniarskich dla MPGK Sp. z o.o.   (dodano 19-08-2016 14:38)
Przetarg nieograniczony na dostawę kostki brukowej oraz pozostałych wyrobów betoniarskich dla MPGK Sp. z o.o. został rozstrzygnięty. Według zamawiającego najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Polbruk S.A. Po szczegóły zapraszamy do działu Zamówienia publiczne.


« nowsze       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 z 15       starsze »