Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu

AKTUALNOŚCI

Już wkrótce otwarcie basenu   (dodano 10-11-2018 18:01)
Niezwykle miło nam poinformować że modernizacja instalacji wody basenowej w budynku Łaźni Miejskiej w Zgierzu dobiegła końca. Wszystkie zaplanowane prace zostały ukończone i w basenie znowu jest woda. Otwarcie basenu planowane jest na dzień 14 listopada 2018r.
Rozstrzygnięcie przetargu na modernizację instalacji wody basenowej w Łaźni Miejskiej w Zgierzu   (dodano 11-07-2018 14:40)
Przetarg nieograniczony na modernizację instalacji wody basenowej (odcinek odpływowy wraz z wymianą filtra) w Łaźni Miejskiej w Zgierzu został rozstrzygnięty.
W terminie przewidzianym do składania ofert wpłynęła jedna oferta spełniająca wszystkie wymagania określone w SIWZ, natomiast Wykonawca który złożył ofertę nie podlega wykluczeniu.
Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy: Falkopia sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu.
Po szczegóły zapraszamy do działu Zamówienia publiczne.
Przetarg na modernizację instalacji wody basenowej w Łaźni Miejskiej w Zgierzu   (dodano 25-06-2018 19:15)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU.


Zarząd MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu


OGŁASZA


Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 5 548 000 Euro na roboty budowlane polegające na modernizacji instalacji wody basenowej w budynku Miejskiego Zakładu Kąpielowego w Zgierzu - odcinek odpływowy wraz z wymianą filtra.
Numer ogłoszenia: 578730-N-2018
Numer referencyjny: ZP2/2018
Termin składania ofert: 10.07.2018r. godz. 1000
Po szczegółowe informacje zapraszamy do działu Zamówienia publiczne
Rozstrzygnięcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na usługę ochrony   (dodano 20-06-2018 18:15)
Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na usługę ochrony fizycznej obiektów należących do MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu zostało rozstrzygnięte. Według zamawiającego najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Property Security Service Monitoring sp. z o. o. z Łodzi.
Po szczegóły zapraszamy do działu Zamówienia publiczne.
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony   (dodano 12-06-2018 17:07)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.


Zarząd MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu


OGŁASZA


Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługę o charakterze społecznym o wartości poniżej 750 000 Euro prowadzonym pod nazwą „Usługa ochrony fizycznej obiektów należących do MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu”.
Numer postępowania: ZP 01/2018
Termin składania ofert: 20.06.2018r. godz. 10.00
Po szczegółowe informacje zapraszamy do działu Zamówienia publiczne
Unieważnienie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Energetyków 3 w Zgierzu   (dodano 07-06-2018 18:33)
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zgierzu unieważnia pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul.Energetyków 3.
Powodem unieważnienia przetargu jest brak ofert na zakup wyżej wymienionych nieruchomości.
Po szczegóły zapraszamy do działu Zamówienia publiczne


« nowsze       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 z 26       starsze »