Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Tryb: Usługa społeczna Stan: Przyjmowanie ofert
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Ogłoszenie o zamówieniu na usługę o charakterze społecznym o wartości poniżej 750 000 Euro prowadzonym pod nazwą „Usługa ochrony fizycznej obiektów należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu”
Data publikacji:
12-06-2018
Termin składania ofert:
20-06-2018 10:00
Termin otwarcia ofert:
20-06-2018 10:10
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu
Rodzaj: Sprzedaż nieruchomości
Przedmiot: Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Energetyków 3 stanowiącej własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu.
Data publikacji:
23-05-2018
Termin składania ofert:
06-06-2018 13:00
Termin otwarcia ofert:
06-06-2018 13:15
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty
Rodzaj: Sprzedaż nieruchomości
Przedmiot: Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Boruty 13 stanowiącej własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu.
Data publikacji:
23-05-2018
Termin składania ofert:
30-05-2018 13:00
Termin otwarcia ofert:
30-05-2018 13:15
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty
Rodzaj: Sprzedaż nieruchomości
Przedmiot: Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Boruty 13 stanowiącej własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu.
Data publikacji:
14-05-2018
Termin składania ofert:
22-05-2018 14:00
Termin otwarcia ofert:
22-05-2018 14:15
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu
Rodzaj: Sprzedaż nieruchomości
Przedmiot: Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Boruty 13 oraz nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Energetyków 3 stanowiących własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu.
Data publikacji:
23-04-2018
Termin składania ofert:
07-05-2018 14:00
Termin otwarcia ofert:
07-05-2018 14:15
strona 1 z 11      starsze >>