Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty
Rodzaj: Dostawa
Przedmiot: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nieprzekraczającej 209 000 Euro na dostawę oleju napędowego oraz etyliny bezołowiowej Pb 95 do pojazdów należących do MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu.
Data publikacji:
06-12-2017
Termin składania ofert:
15-12-2017 09:00
Termin otwarcia ofert:
15-12-2017 09:15
Tryb: Zapytanie ofertowe w postęp. do 30.tys.euro Stan: Rozstrzygnięty
Rodzaj: Dostawa do 30 tyś. euro
Przedmiot: Zapytanie ofertowe o wartości powyżej 60 000 zł nie przekraczającej 30 000 euro na dostawę soli drogowej dla MPGK sp. z o.o. w Zgierzu.
Data publikacji:
22-09-2017
Termin składania ofert:
02-10-2017 09:00
Termin otwarcia ofert:
02-10-2017 09:15
Tryb: Zapytanie ofertowe w postęp. do 30.tys.euro Stan: Rozstrzygnięty
Rodzaj: Dostawa do 30 tyś. euro
Przedmiot: Zapytanie ofertowe o wartości do 30 000 Euro na dostawę betonu asfaltowego dla MPGK sp. z o.o. w Zgierzu.
Data publikacji:
05-07-2017
Termin składania ofert:
13-07-2017 09:00
Termin otwarcia ofert:
13-07-2017 09:15
Tryb: Usługa społeczna Stan: Rozstrzygnięty
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Ogłoszenie o zamówieniu na usługę o charakterze społecznym o wartości poniżej 750 000 Euro prowadzonym pod nazwą „Usługa ochrony fizycznej obiektów należących do MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu”
Data publikacji:
23-12-2016
Termin składania ofert:
30-12-2016 10:00
Termin otwarcia ofert:
30-12-2016 10:10
Tryb: Usługa społeczna Stan: Unieważnienie przetargu
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Ogłoszenie o zamówieniu na usługę o charakterze społecznym o wartości poniżej 750 000 Euro prowadzonym pod nazwą „Usługa ochrony fizycznej obiektów należących do MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu”
Data publikacji:
14-12-2016
Termin składania ofert:
22-12-2016 10:00
Termin otwarcia ofert:
22-12-2016 10:10
strona 1 z 9      starsze >>