Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu

TARGOWISKO - OFERTA NAJMU

Cennik opłat na targowisku miejskim
administrowanym przez MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu
(obowiązuje od dnia 01.01.2016r.)

Lp.

Opłata dzienna przy sprzedaży:

Opłata eksploatacyjna  MPGK Sp.z o.o.
(cena brutto)

Opłata targowa
(cena brutto)

1.

z samochodów o ładowności do 1,5 t włącznie

7,50 zł

7,50 zł

2.

z samochodów o ładowności od 1,5 t do 3,5 t włącznie

8,50 zł

9,50 zł

3.

z samochodów o ładowności powyżej 3,5 t

11,50 zł

11,50 zł

4.

z ciągnika z przyczepą

11,50 zł

11,50 zł

5.

z dodatkowej przyczepy

6,50 zł

6,50 zł

6.

z przyczepy campingowej

7,50 zł

7,50 zł

7.

z miejsca:

a) o powierzchni do 3 m2 włącznie

5,00 zł

5,00 zł

b) o powierzchni od 3 do 12 m2 włącznie

10,00 zł

12,00 zł

c) w przypadku przekroczenia wyznaczonego miejsca handlowego handlujący uiszcza opłatę za całe kolejne wyznaczone miejsce handlowe

8.

opłata obnośna

3,50 zł

3,50 zł

∗ - Zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr XIII/179/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 października 2015r.

Lp.

Targowisko - rezerwacja miesięczna

Cena
(brutto)

1.

Miejsce pod wiatą z samochodem

90,00 zł

2.

Miejsce z samochodem

75,00 zł

3.

Miejsce bez samochodu

65,00 zł

4.

Miejsce bez samochodu o szerokości 1,5 mb.

40,00 zł

∗ - Cennik obowiązuje od dnia 01.09.2019r.W związku z zakończoną realizacją operacji pn. "Przebudowa Targowiska Miejskiego w Zgierzu" współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, informujemy, że od kwietnia 2019 roku do odwołania, lecz nie krócej niż w okresie do 31.12.2024 roku, koszt wynajmu powierzchni handlowej Targowiska przez rolników będzie co najmniej 25% niższy od kosztu wynajmu powierzchni handlowej przez inne podmioty.