Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu

ZARZĄD

  1. Izabela Dobrowolska -Prezes Zarządu Spółki

  2. Elżbieta Wiaderkiewicz - Członek Zarządu