Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu

RADA NADZORCZA

  1. Jacek Duracz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Katarzyna Biegaj-Strzelecka - Sekretarz Rady Nadzorczej
  3. Arkadiusz Buczek - Członek Rady Nadzorczej