Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - AKTUALNE

Tryb: Usługa społeczna Stan: Przyjmowanie ofert
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Ogłoszenie o zamówieniu na usługę o charakterze społecznym o wartości poniżej 750 000 Euro prowadzonym pod nazwą „Usługa ochrony fizycznej obiektów należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu”
Data publikacji:
12-06-2018
Termin składania ofert:
20-06-2018 10:00
Termin otwarcia ofert:
20-06-2018 10:10
strona 1 z 1