Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ZAKOŃCZONE

Tryb: Usługa społeczna Stan: Rozstrzygnięty
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Ogłoszenie o zamówieniu na usługę o charakterze społecznym o wartości poniżej 750 000 Euro prowadzonym pod nazwą „Usługa ochrony fizycznej obiektów należących do MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu”
Data publikacji:
23-12-2016
Termin składania ofert:
30-12-2016 10:00
Termin otwarcia ofert:
30-12-2016 10:10
Tryb: Usługa społeczna Stan: Unieważnienie przetargu
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Ogłoszenie o zamówieniu na usługę o charakterze społecznym o wartości poniżej 750 000 Euro prowadzonym pod nazwą „Usługa ochrony fizycznej obiektów należących do MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu”
Data publikacji:
14-12-2016
Termin składania ofert:
22-12-2016 10:00
Termin otwarcia ofert:
22-12-2016 10:10
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty
Rodzaj: Dostawa
Przedmiot: [MODYFIKACJA] Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nieprzekraczającej 209 000 Euro na dostawę oleju napędowego oraz etyliny bezołowiowej Pb 95 do pojazdów należących do MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu.
Data publikacji:
09-12-2016
Termin składania ofert:
22-12-2016 11:00
Termin otwarcia ofert:
22-12-2016 11:15
Tryb: Zapytanie ofertowe w postęp. do 30.tys.euro Stan: Rozstrzygnięty
Rodzaj: Roboty budowlane do 30 tyś. euro
Przedmiot: [MODYFIKACJA] Zapytanie ofertowe o wartości do 30 000 Euro na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie grobów murowanych (piwnic) na Cmentarzu komunalnym w Zgierzu.
Data publikacji:
30-08-2016
Termin składania ofert:
09-09-2016 10:00
Termin otwarcia ofert:
09-09-2016 10:15
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty
Rodzaj: Dostawa
Przedmiot: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 209 000 Euro na dostawę kostki brukowej i pozostałych wyrobów betoniarskich dla MPGK sp. z o. o.
Data publikacji:
03-08-2016
Termin składania ofert:
11-08-2016 10:00
Termin otwarcia ofert:
11-08-2016 10:15
strona 1 z 9      starsze >>