Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu

BASEN - REMONT - GALERIA

Galeria przedstawia fotorelację z remontu budynku Łaźni Miejskiej w Zgierzu zrealizowanego w ramach projektu "Termomodernizacja budynku Miejskiego Zakładu Kąpielowego wraz z instalacją wewnętrzną co, cwu, oraz wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną"

Zakresu prac projektu obejmuje: Wymieniona została także instalacja pryszniców, zamontowano nowe baterie i prysznice oraz ułożono nową glazurę.
Dodatkowo wykonano malowanie hali basenowej oraz pozostałych wnętrz budynku Łaźni Miejskiej.