Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu

BASEN - BADANIA WODYMPGK Sp. z o.o informuje, iż woda basenowa spełnia aktualnie obowiązujące normy.

Szczegółowe informacje z badań laboratoryjnych są do wglądu u kierownika pływalni.