Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu

BASEN - BADANIA WODY


MPGK Sp. z o.o informuje, iż woda basenowa spełnia aktualnie obowiązujące normy.

Szczegółowe informacje z badań laboratoryjnych są do wglądu u kierownika pływalni.

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI W MIEJSKIM ZAKŁADZIE KĄPIELOWYM Z DNIA 31 LIPCA 2017 R.