Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu

OCZYSZCZANIE MIASTA - HARMONOGRAM - ZGIERZ

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych i surowców wtórnych
z terenu Rejonu nr I miasta Zgierza
w okresie
01.02.2017r. – 31.01.2018r.

Harmonogram zawiera terminy odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania, odpadów gromadzonych selektywnie, odpadów bio oraz odpadów wielkogabarytowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu ul. Łęczycka 24.
Odbierane będą wyłącznie odpady wystawione przed posesję z terenu Rejonu nr I miasta Zgierza zgodnie z zasadami zbiórki odpadów.
Lista ulic należących do Rejonu nr I znajduje się poniżej.


Terminy odbioru odpadów komunalnych, sortowanych, zielonych i wielkogabarytowych :Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych - jednorodzinnych


Miesiąc ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE I POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA PLASTIK PAPIER SZKŁO ODPADY
BIO
ODPADY
WIELKO
GABARYTOWE

sprzęt elektryczny elektroniczny, opony, odzież

dni wywozu dni wywozu dni wywozu dni wywozu dni wywozu dni wywozu
Luty 6, 20 3 3 17 9 -
Marzec 6, 20 3 3 17 9 23
Kwiecień 3, 18, 28 7, 21 7 21 6, 20 -
Maj 15, 29 5, 19 5 19 4, 18 -
Czerwiec 12, 26 2, 16 2 16 1, 14, 29 -
Lipiec 10, 24 7, 21 7 21 13, 27 -
Sierpień 7, 21 4, 18 4 18 10, 24 -
Wrzesień 4, 18 1, 15 1 15 7, 21 -
Październik 2, 16, 30 6 6 20 5, 19 5
Listopad 13, 27 3 3 17 2, 16, 30 -
Grudzień 11, 22 1 1 15 14 -
Styczeń 2018 8, 22 5 5 19 11 -
Harmonogram odbioru odpadów z posesji wielorodzinnych, w których usytuowanych jest
do 20 lokali mieszkalnych


Rejon I : 1-go Maja, 3-go Maja, Plac Kilińskiego, Plac Jana Pawła II, Sieradzka, Łęczycka, Musierowicza
Miesiąc ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE I POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA TWORZYWA SZTUCZNE PAPIER SZKŁO ODPADY
BIO
ODPADY
WIELKO
GABARYTOWE

sprzęt elektryczny elektroniczny, opony, odzież

dni wywozu dni wywozu dni wywozu dni wywozu dni wywozu dni wywozu
Luty 8, 15, 22 10, 16, 24 7, 21 10 8, 15, 22 -
Marzec 1, 8, 15, 22, 29 2,10,16,24,30 7, 21 10 1,8,15,22,29 -
Kwiecień 5, 12, 19, 26 6, 14, 21, 27 4, 19 14 5, 12, 20, 26 11
Maj 2, 10, 17, 24, 31 4, 12, 18, 25 2, 16, 30 12 5,10,17,24,31 -
Czerwiec 7, 14, 21, 28 1,9,16,23,30 13, 27 9 7, 14, 21, 28 -
Lipiec 5, 12, 19, 26 6, 14, 20, 28 11, 25 14 5, 12, 19, 26 -
Sierpień 2, 9, 16, 23, 30 4,11,17,25,31 8, 22 11 2,9,16,23,30 -
Wrzesień 6, 13, 20, 27 8, 14, 22, 28 5, 19 14 6, 13, 20, 27 -
Październik 4, 11, 18, 25 6, 12, 20, 26 3, 17, 31 12 4, 11, 18, 25 -
Listopad 2, 8, 15, 22, 29 2,9,17,23,30 14, 28 9 3,8,15,22,29 21
Grudzień 6, 13, 20, 27 7, 15, 21, 29 12, 27 15 6, 13, 20, 28 -
Styczeń 2018 3, 10, 17, 24, 31 4, 12, 18, 26 12, 26 12 3,10,17,24,31 -
Harmonogram odbioru odpadów z posesji wielorodzinnych, w których usytuowanych jest
do 20 lokali mieszkalnych


Rejon I : Barlickiego, Dąbrowskiego, Gołębia, Narutowicza, Pietrusińskiego, Piotra Skargi, Szeroka, Wspólna, Suchowolca
Miesiąc ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE I POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA TWORZYWA SZTUCZNE PAPIER SZKŁO ODPADY
BIO
ODPADY
WIELKO
GABARYTOWE

sprzęt elektryczny elektroniczny, opony, odzież

dni wywozu dni wywozu dni wywozu dni wywozu dni wywozu dni wywozu
Luty 10, 17, 24 10, 16, 24 7, 21 10 8, 15, 22 -
Marzec 3, 10, 17, 24, 31 2,10,16,24,30 7, 21 10 1,8,15,22,29 -
Kwiecień 7, 14, 21, 28 6, 14, 21, 27 4, 19 14 5, 12, 20, 26 11
Maj 5, 12, 19, 26 4, 12, 18, 25 2, 16, 30 12 5,10,17,24,31 -
Czerwiec 2,9,16,23,30 1,9,16,23,30 13, 27 9 7, 14, 21, 28 -
Lipiec 7, 14, 21, 28 6, 14, 20, 28 11, 25 14 5, 12, 19, 26 -
Sierpień 4, 11, 18, 25 4,11,17,25,31 8, 22 11 2,9,16,23,30 -
Wrzesień 1, 8, 15, 22, 29 8, 14, 22, 28 5, 19 14 6, 13, 20, 27 -
Październik 6, 13, 20, 27 6, 12, 20, 26 3, 17, 31 12 4, 11, 18, 25 -
Listopad 3, 10, 17, 24 2,9,17,23,30 14, 28 9 3,8,15,22,29 21
Grudzień 1, 8, 15, 22, 29 7, 15, 21, 29 12, 27 15 6, 13, 20, 28 -
Styczeń 2018 5, 12, 19, 26 4, 12, 18, 26 12, 26 12 3,10,17,24,31 -
Harmonogram odbioru odpadów z posesji wielorodzinnych, w których usytuowanych jest
powyżej 20 lokali mieszkalnych


Rejon I : 1-go Maja, 3-go Maja, Dąbrowskiego, Narutowicza, Pl. Kilińskiego, Pl. Targowy
Miesiąc ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE I POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA TWORZYWA SZTUCZNE PAPIER SZKŁO ODPADY
BIO
ODPADY
WIELKO
GABARYTOWE

sprzęt elektryczny elektroniczny, opony, odzież

dni wywozu dni wywozu dni wywozu dni wywozu dni wywozu dni wywozu
Luty 6, 8, 10, 13, 15
17, 20, 22
24, 27
7, 10, 13, 16 21, 24, 27 7, 10, 13, 16 21, 24, 27 10, 16, 24 8, 15, 22 -
Marzec 1, 3, 6, 8, 10, 13
15, 17, 20, 22 24
27, 29, 31
2, 7, 10, 13
16, 21, 24
27, 30
2, 7, 10, 13
16, 21, 24
27, 30
2, 10, 16
24, 30
1, 8, 15
22, 29
-
Kwiecień 3, 5, 7, 10, 12
14, 18, 19, 21
24, 26, 28
4, 6, 10, 14
19, 21, 24
27
4, 6, 10, 14
19, 21, 24
27
6, 14, 21, 27 5, 12, 20, 26 11
Maj 2, 4, 5, 8, 10, 12
15, 17, 19, 22, 24
26, 29, 31
2, 4, 8, 12
16, 18, 22
25, 30
2, 4, 8, 12
16, 18, 22
25, 30
4, 12, 18, 25 5, 10, 17
24, 31
-
Czerwiec 2, 5, 7, 9, 12, 14
16, 19, 21, 23
26, 28, 30
1, 5, 9, 13
16, 19, 23
27, 30
1, 5, 9, 13
16, 19, 23
27, 30
1, 9, 16
23, 30
7, 14, 21, 28 -
Lipiec 3, 5, 7, 10, 12
14, 17, 19, 21
24, 26, 28, 31
3, 6, 11, 14
17, 20, 25
28, 31
3, 6, 11, 14
17, 20, 25
28, 31
6, 14, 20, 28 5, 12, 19, 26 -
Sierpień 2, 4, 7, 9, 11, 14
16, 18, 21, 23
25, 28, 30
4, 8, 11, 14
17, 22, 25
28, 31
4, 8, 11, 14
17, 22, 25
28, 31
4, 11, 17
25, 31
2, 9, 16
23, 30
-
Wrzesień 1, 4, 6, 8, 11, 13
15, 18, 20, 22
25, 27, 29
5, 8, 11, 14
19, 22, 25
28
5, 8, 11, 14
19, 22, 25
28
8, 14, 22, 28 6, 13, 20, 27 -
Październik 2, 4, 6, 9, 11, 13
16, 18, 20, 23
25, 27, 30
3, 6, 9, 12
17, 20, 23
26, 31
3, 6, 9, 12
17, 20, 23
26, 31
6, 12, 20, 26 4, 11, 18, 25 -
Listopad 2, 3, 6, 8, 10, 13
15, 17, 20, 22
24, 27, 29
2, 6, 9, 14
17, 20, 23
28, 30
2, 6, 9, 14
17, 20, 23
28, 30
2, 9, 17
23, 30
3, 8, 15
22, 29
21
Grudzień 1, 4, 6, 8, 11, 13
15, 18, 20, 22
23, 27, 29
4, 7, 12, 15
18, 21, 27
29
4, 7, 12, 15
18, 21, 27
29
7, 15, 21, 29 6, 13, 20, 28 -
Styczeń 2018 2, 3, 5, 8, 10, 12
15, 17, 19, 22
24, 26, 29, 31
2, 4, 9, 12
15, 18, 23
26, 29
2, 4, 9, 12
15, 18, 23
29, 31
4, 12, 18
25, 31
3, 10, 17
24, 31
-REJON nr I ⇛ obejmuje następujące ulice:
 • 1-go Maja (cała)
 • 3-go Maja (cała)
 • Armii Krajowej
 • Barlickiego
 • Barona
 • Bazylijska
 • Dąbrowskiego
 • Dmowskiego
 • Gołębia
 • Hoża
 • Jagiellońska
 • Kątna
 • Konopnickiej
 • Kosynierów
 • Kościuszki
 • Krótka
 • Łączna
 • Łęczycka
 • Mała
 • Modrzewskiego
 • Moniuszki
 • Musierowicza
 • Narutowicza
 • Norwida
 • Obywatelska
 • Orzeszkowej
 • Parkowa
 • Piaskowa
 • Pietrusińskiego
 • Plac Jana Pawła II
 • Plac Kilińskiego
 • Plac Targowy
 • Poprzeczna
 • Prusa
 • Reja
 • Rydla
 • Skargi
 • Sieradzka
 • Staszica
 • Suchowolca
 • Szeroka
 • Targowa
 • Wąska
 • Wiatrakowa
 • Wojska Polskiego
 • Wróbla
 • Wspólna
 • Zawadzka
 • ZbożowaZasady odbierania odpadów na terenie Gminy Miasto Zgierz z nieruchomości zamieszkałych - jednorodzinnych

Odpady należy wystawiać w terminie zgodnym z harmonogramem do godz. 6.00 rano, odpady wystawione po dokonaniu odbioru będą mogły zostać odebrane dopiero w kolejnym wyznaczonym terminie odbierania danej frakcji odpadów zgodnie z harmonogramem. Niezależnie jakie odpady są odbierane w danym dniu, należy je wystawić przed posesję, w miejscu nieutrudniającym ruchu, tak aby pojazd odbierający odpady miał możliwość dojazdu i odebrania odpadów.

Zmieszane odpady komunalne oraz pozostałości po selektywnym zbieraniu odpadów należy gromadzić i wystawiać w znormalizowanych pojemnikach (zgodnych z polską normą PN-EN-840-1 lub PN-EN-840-2), jedynie w przypadku okresowego zwiększenia odpadów można zastosować worki inne niż do selektywnego zbierania odpadów.
Ilość i pojemność pojemników oraz worków używanych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości powinna zapewnić ich nieprzepełnianie.
Pojemniki i worki używane na terenie nieruchomości muszą posiadać oznaczenie rodzaju zbieranych odpadów.

Selektywnie zgromadzone odpady wystawiamy w odpowiednim kolorze worka:
  - zielonym – szkło białe i kolorowe (np. butelki, słoiki),
  - żółtym – tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe,
  - niebieskim – papier i tektura, opakowania papierowe,
  - brązowym – bioodpady (np. obierki, skorupki jaj, owoce i warzywa, resztki żywności itp.) oraz odpady z ogrodów (np. trawa, liście drobne gałązki).

W zamian za ponoszoną opłatę Gmina Miasto Zgierz zapewnia mieszkańcom domów jednorodzinnych worki do selektywnego gromadzenia odpadów. Pierwszy komplet worków można pobrać w Urzędzie Miasta Zgierza przy składaniu pierwszej deklaracji i zdeklarowaniu selektywnego zbierania odpadów lub w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Następnie worki do selektywnego zbierania odpadów w kolorach: żółtym, zielonym, niebieskim i brązowym będą dostarczane właścicielom przez podmiot odbierający odpady na zasadzie wymiany: odbierane będą worki zapełnione odpadami a zostawiane będą w takiej samej ilości i takich samych kolorach worki czyste. Dodatkowe worki w ilości 1 sztuki na mieszkańca zadeklarowanego w deklaracji w ciągu jednego miesiąca (kolor worka zgodny z potrzebami mieszkańca) można pobrać w Urzędzie Miasta Zgierza lub w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (ilość pobieranych worków będzie ewidencjonowana).

Uwaga: Jeśli właściciel stosuje pojemniki do selektywnego zbierania odpadów to należy te pojemniki oznaczyć odpowiednim kolorem oraz opisem rodzaju zgromadzonych odpadów.

Opady zebrane selektywnie, w tym leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony , posegregowane odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnego remontu wykonanego we własnym zakresie jak również zużytą odzież i tekstylia można samodzielnie dostarczyć do działającego na terenie Gminy Miasto Zgierz Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) działającego pod adresem Zgierz, ul. Barlickiego 3A w dniach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach od 8:00 do 16:00, we wtorek od 10:00 do 18:00 oraz soboty w godzinach od 7:00 do 15:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Przeterminowane leki są zbierane w punktach:
  • Apteka „Przy Banku”, 95-100 Zgierz, ul. 1 Maja 28 A
  • Apteka E. Cylke, A. Cylke Sp. j., 95-100 Zgierz, ul. Plac Jana Pawła II 20
  • Apteka „Arnika” Czernek, Kochański Sp.j., 95-100 Zgierz, ul. Witkacego 4
  • Apteka „Najlepsza dla Ciebie” Sp.j., 95-100 Zgierz, Tuwima 18
  • Apteka „Hortensja” Sp.j., 95-100 Zgierz, ul Fijałkowskiego 2
  • Apteka „Afarm” Sp. z o.o., 95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35
  • Apteka u Dominika, 95-100 Zgierz, ul. Jana Lechonia 2
  • Apteka Słoneczna, 95-100 Zgierz, ul. Długa 6

W celu pozbycia się odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, zużytej odzieży i tekstyliów dla mieszkańców zostanie zorganizowana dwa razy do roku (na wiosnę i na jesień) zbiórka ww. odpadów sprzed posesji w terminach określonych w harmonogramie.


Reklamacje dotyczące odbioru odpadów można zgłaszać do pracownika Urzędu Miasta Zgierza pod nr tel. 42 714 31 61