Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu

OCZYSZCZANIE MIASTA - HARMONOGRAM - ZGIERZ

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych i surowców wtórnych
z terenu rejonu nr I miasta Zgierza
w okresie
01.01.2016r. – 31.12.2016r.

Harmonogram zawiera terminy odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania, odpadów gromadzonych selektywnie oraz odpadów bio przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu ul. Łęczycka 24.
Odbierane będą wyłącznie odpady wystawione przed posesję z terenu rejonu nr I miasta Zgierza zgodnie z zasadami zbiórki odpadów.
Lista ulic należących do rejonu nr I znajduje się poniżej.


Miesiąc ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE I POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA
(dni wywozu)
ODPADY GROMADZONE SELEKTYWNIE
(dni wywozu)
ODPADY
BIO
(dni wywozu)
ODPADY
WIELKO
GABARYTOWE
(dni wywozu)
Styczeń 11, 25 8, 22 21 -
Luty 8, 22 5, 19 18 17
Marzec 7, 21 4, 18 17 -
Kwiecień 4, 18 1, 15 7, 21 -
Maj 2, 16, 30 6, 20 5, 19 -
Czerwiec 13, 27 3, 17 9, 23 1
Lipiec 11, 25 1, 15 7, 21 -
Sierpień 8, 22 5, 19 4, 18 -
Wrzesień 5, 19 2, 16 8, 22 29
Październik 3, 17, 31 7, 21 6, 20 -
Listopad 14, 28 4, 18 3, 17 25
Grudzień 12, 28 2, 16 8 -
Styczeń 2017 9, 23 13, 27 19 -REJON nr I ⇛ obejmuje następujące ulice:
 • 1-go Maja od 3–go Maja do Piłsudskiego (nr 21-33, 4-38)
 • 3-go Maja od Armii Krajowej do Mielczarskiego
  (nr 1-15, 14-44)
 • Aleksandrowska od pl.Jana Pawła do Gałczyńskiego
  (nr 2-36, 5-57)
 • Armii Krajowej
 • Baczyńskiego
 • Barlickiego
 • Barona
 • Bazylijska
 • Ciosnowska od Orzeszkowej do torów (nr 1-67, 2-74)
 • Dąbrowskiego
 • Długa od Armii Krajowej do Mielczarskiego (nr 3-55, 4-40)
 • Dmowskiego
 • Gałczyńskiego od Łęczyckiej do Parzęczewskiej
  (nr 46-58, 35)
 • Gołębia
 • Hoża
 • Jagiellońska
 • Kątna
 • Konopnickiej
 • Kosynierów
 • Kościuszki
 • Krótka
 • Łączna
 • Łęczycka
 • Mała
 • Modrzewskiego
 • Moniuszki
 • Musierowicza
 • Narutowicza
 • Norwida
 • Obywatelska
 • Orzeszkowej
 • Parkowa
 • Parzęczewska od Targowej do Gałczyńskiego (nr 2-18)
 • Piaskowa
 • Pietrusińskiego
 • Plac Jana Pawła II
 • Plac Kilińskiego
 • Plac Targowy
 • Poprzeczna
 • Prusa
 • Reja
 • Rembowskiego od Narutowicza do Mielczarskiego
  (nr 3-25, 2-22)
 • Rydla
 • Skargi Piotra
 • Staszica
 • Suchowolca
 • Sieradzka
 • Szeroka
 • Targowa
 • Wąska
 • Wiatrakowa
 • Wojska Polskiego
 • Wróbla
 • Wspólna
 • Zachodnia od Hożej do Gałczyńskiego (nr 2-40, 1, 25)
 • Zawadzka
 • Zbożowa
 • Żytnia od Placu Targowego do Gałczyńskiego
  (nr 2-18, 3-41)Zasady zbiórki odpadów na terenie miasta Zgierza

Niezależnie jakie odpady są odbierane w danym dniu, należy je wystawić przed posesję, w miejscu nieutrudniającym ruchu, tak aby samochód specjalistyczny miał możliwość dojazdu i odebrania odpadów.

Mieszkańcy niesegregujący odpadów – wystawiają je wyłącznie w określonych w harmonogramie terminach odbioru odpadów zmieszanych i pozostałości z sortowania, w pojemnikach posiadających uchwyty do mechanicznego załadunku bądź w czarnych workach.

Mieszkańcy segregujący odpady – wystawiają je wyłącznie w określonych w harmonogramie terminach:

Ww odpady mogą być również wystawiane we właściwie oznakowanych pojemnikach posiadających uchwyty do mechanicznego załadunku. Jednocześnie przypominamy, że jest możliwość bezpłatnego dostarczenia odpadów na PSZOKi(Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) znajdujące się w Zgierzu przy ul. Barlickiego 3a oraz Wiosny Ludów 22, od poniedziałku do piątku w godzinach 6-15 oraz soboty 6-13.
Więcej informacji na stronach: www.rs2.pl, www.miasto.zgierz.pl.

Jeżeli mieszkaniec niesegregujący odpadów komunalnych posortował je i chce je oddać jako odpady selektywnie zebrane to powinien je wystawić w odpowiednim kolorze worków (żółty, zielony, niebieski, brązowy) w dniu zbiórki danej frakcji.