Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu

GROTA SOLNA - REGULAMIN

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 03/07/2014 Zarządu MPGK Sp. z o.o.

Regulamin korzystania z groty solnej
MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu ul. Łęczycka 24

 1. Każda osoba przebywająca na grocie solnej, zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania poniższego Regulaminu.
 2. Grota Solna jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 2000 oraz w soboty w godz. 900 – 1600
 3. Czas trwania seansu 45 minut.
 4. Każdy seans rozpoczyna się o pełnej godzinie.
 5. Na seanse prosimy przychodzić punktualnie (5 min. przed) – nie ma możliwości wejścia w trakcie rozpoczętego już seansu.
 6. Grota Solna jest miejscem spokoju, wyciszenia i relaksu!
 7. Dzieci do 12 roku życia przebywają w grocie solnej pod opieką dorosłych, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
 8. Do groty należy wchodzić w obuwiu ochronnym lub własnych białych skarpetkach.
 9. Na terenie groty solnej obowiązuje całkowity zakaz:
  • spożywania wszelkich pokarmów, napojów i używek, palenia tytoniu,
  • wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
  • wprowadzania zwierząt,
  • używania telefonów komórkowych.
 10. Na terenie groty solnej nie mogą przebywać osoby w stanie nietrzeźwym.
 11. Nie zaleca się używania zbyt intensywnych kosmetyków przed wejściem do groty solnej.
 12. Na prośbę personelu należy wejść do groty i zająć miejsce na leżaku.
 13. Podczas seansu należy zachowywać się cicho i stosować do poleceń personelu.
 14. Zabrania się biegania i hałasowania.
 15. W przypadku złego samopoczucia należy niezwłocznie opuścić pomieszczenie.
 16. W przypadku nadczynności tarczycy, gruźlicy, klaustrofobii i chorób nowotworowych, wskazana jest wcześniejsza konsultacja z lekarzem.
 17. Za skutki zdrowotne przebywania osób chorych oraz o niestabilnym stanie zdrowia, które nie powinny korzystać z groty solnej, Spółka nie ponosi odpowiedzialności.
 18. Koniec seansu sygnalizuje personel poprzez wyciszenie muzyki.
 19. Prosimy o niedotykanie ścian groty.
 20. Nie wolno wynosić z groty soli.
 21. Po zakończeniu seansu prosimy o zachowanie porządku.
 22. MPGK Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione.

Zarząd MPGK Sp. z o.o.