Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu

CMENTARZ KOMUNALNY - CENNIK

Opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego w Zgierzu
(obowiązuje od dnia 03.02.2017r.)

1. Przez okres 20 lat od pochówku:

Lp.

Place grobowe do pogrzebu

Stawka opłaty
(cena brutto)

1.

Plac na grób ziemny jednomiejscowy

500 zł

2.

Plac na grób ziemny dwumiejscowy pionowy

700 zł

3.

Plac na grób ziemny dwumiejscowy poziomy

900 zł

4.

Plac na grób ziemny dla dziecka powyżej 1 roku do 6 lat

300 zł

5.

Plac na grób ziemny dla dziecka do 1 roku

200 zł

6.

Plac na grób urnowy ziemny

300 zł

7.

Plac pod grób murowany do pogrzebu jednomiejscowy

1100 zł

8.

Plac pod grób murowany do pogrzebu dwumiejscowy pionowy

1800 zł

9.

Plac pod grób murowany do pogrzebu czteromiejscowy

2400 zł

10.

Plac pod grób murowany do chowania urn

800 zł2. Pozostałe:

Lp.

Place grobowe dla osób żyjących - rezerwa

Stawka opłaty
(cena brutto)

1.

Plac na grób ziemny jednomiejscowy
- pierwsze 20 lat
- drugie 20 lat


1200 zł
1000 zł

2.

Plac na grób ziemny dwumiejscowy poziomy

1800 zł

3.

Plac na grób murowany jednomiejscowy

2000 zł

4.

Plac na grób murowany dwumiejscowy pionowy

2800 zł

5.

Plac na grób murowany czteromiejscowy

3600 zł

6.

Plac pod piwnicę do chowania urn

1000 zł

7.

Dopłata do miejsc przy alejach

500 zł

8.

Dopłata do miejsc przy alejach dla grobów dziecinnych i urnowych

150 zł

9.

Opłata za nieterminowe wniesienie opłat za kolejne 20 lat za każdy pełny rok opóźnienia

10 zł


3. Pogrzeby finansowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu na podstawie uchwały Nr XXI/165/92 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 maja 1992 r. są zwolnione od powyższych opłat.
4. Pozycje oznaczone ∗ – groby murowane, grobowce przeznaczone do pochowania więcej niż jednej osoby – opłata na okres 99 lat.
5. Możliwość przekształcenia grobu za dopłatą stanowiącą różnicę pomiędzy opłatami.

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 20/VII/2017 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 03.02.2017r.


Cennik usług MPGK Sp. z o.o. na Cmentarzu Komunalnym w Zgierzu
(obowiązuje od dnia 03.02.2017r.)Lp.

Usługa

Cena
(brutto w tym 8% VAT)

1.

Pochówek w grobie ziemnym pojedynczym
- wykopanie grobu
- zasypanie i uformowanie grobu
- opłata za kaplicę

1020 zł
460 zł
140 zł
420 zł

2.

Pochówek w grobie ziemnym pionowym (głębinowym)
- wykopanie grobu
- zasypanie i uformowanie grobu
- opłata za kaplicę

1300 zł
680 zł
200 zł
420 zł

3.

Pochówek w grobie dziecięcym - do 6 lat
- wykopanie grobu
- zasypanie i uformowanie grobu
- opłata za kaplicę

670 zł
190 zł
60 zł
420 zł

4.

Pochówek urny w grobie ziemnym
- wykopanie grobu
- zasypanie i uformowanie grobu
- opłata za kaplicę

870 zł
340 zł
110 zł
420 zł

5.

Pochówek urny w grobie murowanym urnowym pojedynczym
- piwnica
- pochówek
- opłata za kaplicę

1370 zł
600 zł
350 zł
420 zł

6.

Pochówek urny w grobie murowanym urnowym podwójnym
- piwnica
- pochówek
- opłata za kaplicę

1570 zł
800 zł
350 zł
420 zł

7.

Pochówek w grobie murowanym pojedynczym
- piwnica
- pochówek
- opłata za kaplicę

2480 zł
1660 zł
400 zł
420 zł

8.

Pochówek w grobie murowanym podwójnym
- piwnica
- pochówek
- opłata za kaplicę

3770 zł
2800 zł
550 zł
420 zł

9.

Pochówek w grobie murowanym poczwórnym
- piwnica
- pochówek
- opłata za kaplicę

6220 zł
5200 zł
600 zł
420 zł

10.

Opłata za dochowanie w grobie murowanym (piwnicy)

300 zł

11.

Opłata za dochowanie urny w grobie murowanym

200 zł

12.

Opłata za zachowanie szczątków ludzkich
(przy ponownym pochówku w grobie ziemnym po upływie 20 lat)

200 zł

13.

Opłata eksploatacyjna za 20 lat pobierana przy zakupie każdego placu na grób pojedynczy i przy ponownej opłacie

300 zł

14.

Opłata eksploatacyjna za 20 lat pobierana przy zakupie każdego placu na grób zespolony i przy ponownej opłacie

500 zł

15.

Opłata eksploatacyjna za 20 lat pobierana przy zakupie każdego placu na grób urnowy lub dziecinny i przy ponownej opłacie

150 zł

16.

Opłata administracyjna od podmiotów gospodarczych za:
1) pochówek - trumna w grobie ziemnym
2) pochówek - trumna w grobie murowanym
3) pochówek - urna w grobie ziemnym lub murowanym
4) rozbiórkę i złożenie nagrobka do pogrzebu
5) budowę grobu murowanego (piwnicy) dwuosobowej
6) budowę grobu murowanego (piwnicy) czteroosobowej
7) ekshumacja
8) odsunięcie płyty nagrobka do pochówku urny


500 zł
250 zł
250 zł
150 zł
500 zł
600 zł
300 zł
100 zł

17.

Opłata od budowy nagrobka - pomnika na grobie pojedynczym

300 zł

18.

Opłata od budowy nagrobka - pomnika na grobie podwójnym

500 zł

19.

Opłata od budowy nagrobka - pomnika na grobie urnowym lub dziecinnym

150 zł

20.

Opłata za wjazd pojazdów do 3,5 tony do jednej budowy
(Uwaga! zakaz wjazdu samochodów powyżej 3,5 tony)

110 zł

21.

Opłata za wjazd samochodów wiozących trumnę
(nie dotyczy kaplicy)

50 zł

22.

Obramowanie drewniane z uformowaniem grobu + krzyż lub obramowanie plastikowe

400 zł

23.

Ekshumacja:
1) w trakcie 20 lat
2) po 20 latach
3) dzieci w trakcie 20 lat
4) dzieci po 20 latach
5) urny


1200 zł
700 zł
500 zł
300 zł
300 zł

24.

Ceremoniał pogrzebowy
(mistrz ceremonii – pochówek świecki)

300 zł

25.

Opłata za kaplice
- udostępnienie kaplicy
- organista
- mistrz ceremonii

420 zł
200 zł
115 zł
105 zł

26.

Dodatek do opłaty za kaplicę w przypadku nabożeństwa pogrzebowego z mszą

100 zł

27.

Opłata za kaplicę do pożegnania przed kremacją
- udostępnienie kaplicy
- organista
- mistrz ceremonii

350 zł
130 zł
115 zł
105 zł

28.

Dodatek za pochówek w dni ustawowo wolne (wolne soboty)

500 zł

29.

Dodatek zimowy od 01.11 do 31.03 wynosi:
urna:
pochówek w grobie ziemnym
pochówek w grobie murowanym
trumna:
pochówek w grobie pojedynczym ziemnym
pochówek w grobie głębinowym ziemnym
pochówek w grobie murowanym150 zł
150 zł

200 zł
250 zł
200 zł

30.

Kaucja zabezpieczająca od podmiotu gospodarczego za każdą usługę realizowaną na terenie cmentarza komunalnego

300 zł

31.

Opieka nad grobem określona umową:
1) całoroczna opieka nad grobem pojedynczym
2) całoroczna opieka nad grobem podwójnym
3) uporządkowanie grobu po dwóch tygodniach od dnia pochówku


500 zł
700 zł
100 złPodstawa prawna:
Uchwała Nr 1/02/2017 Zarządu MPGK Sp. z o.o. z dnia 02.02.2017r.
Uchwała Nr XXIX/357/16 Rady Miasta Zgierzaz dnia 29.12.2016 r.
Porozumienie z dnia 02.01.2017r. zawarte pomiędzy Gminą Miastem Zgierz a Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu