Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu

GODZINY PRACY

Poniedziałek - Piątek          godz. 7 - 15


Płatności za wykonane usługi

Przyjmowane są w dziale finansowo - księgowym w godzinach pracy Spółki

Czworonożne zguby
CZWORONOŻNE
ZGUBY

Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Miejskiego Zakładu Kąpielowego wraz z instalacją wewnętrzną co, cwu, oraz wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną"

Wartość ogólna zadania: 1.637.673,76 PLN

Wysokość dofinansowania w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi:1.144.136PLN

Wysokość dofinansowania w formie środków pochodzących z umorzenia pożyczki nr 44/OZ/P/2011 udzielonej przez WFOŚiGW w Łodzi : 107.638 PLN

Opis zakresu projektu:
www.zainwestujwekologie.pl
AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony (12-06-2018 17:07)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zarząd MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu OGŁASZA Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługę o charakterze społecznym o wartości poniżej 750 000 Euro prowadzonym pod nazwą „Usługa ochrony fizycznej obiektów należących do MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu”. Numer ...
WIĘCEJ >>


Unieważnienie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Energetyków 3 w Zgierzu (07-06-2018 18:33)

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zgierzu unieważnia pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul.Energetyków 3. Powodem unieważnienia przetargu jest brak ofert na zakup wyżej wymienionych nieruchomości. Po szczegóły ...
WIĘCEJ >>


Rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Boruty 11 w Zgierzu (04-06-2018 11:00)

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul.Boruty 13 stanowiącej własność MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu został rozstrzygnięty. W terminie przewidzianym do składania ofert wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki przetargu. Wybrana została oferta firmy ...
WIĘCEJ >>


AWARIA - Basen nieczynny. (26-05-2018 12:53)

Z powodu awarii elektrociepłowni i braku ciepłej wody basen w dniach 26 i 27 maja (sobota i niedziela) będzie nieczynny. ...
WIĘCEJ >>


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ostatnio dodane zamówienie publiczne:

Tryb: Usługa społeczna
Stan: Przyjmowanie ofert
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Ogłoszenie o zamówieniu na usługę o charakterze społecznym o wartości poniżej 750 000 Euro prowadzonym pod nazwą „Usługa ochrony fizycznej obiektów należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu”

Data publikacji: 12-06-2018
Termin składania ofert: 20-06-2018 10:00
Termin otwarcia ofert: 20-06-2018 10:10

 
WIĘCEJ>>

OCHRONA DANYCH „RODO”

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu z siedzibą przy ul. Łęczyckiej 24 95-100 w Zgierzu.
2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: biuro@mpgkzgierz.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 1 powyżej.

WIĘCEJ>>