Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu

GODZINY PRACY

Poniedziałek - Piątek          godz. 7 - 15


Płatności za wykonane usługi

Przyjmowane są w dziale finansowo - księgowym w godzinach pracy Spółki

Czworonożne zguby
CZWORONOŻNE
ZGUBY

Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Miejskiego Zakładu Kąpielowego wraz z instalacją wewnętrzną co, cwu, oraz wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną"

Wartość ogólna zadania: 1.637.673,76 PLN

Wysokość dofinansowania w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi:1.144.136PLN

Wysokość dofinansowania w formie środków pochodzących z umorzenia pożyczki nr 44/OZ/P/2011 udzielonej przez WFOŚiGW w Łodzi : 107.638 PLN

Opis zakresu projektu:
www.zainwestujwekologie.pl
AKTUALNOŚCI

Sauna w poniedziałek nieczynna. (19-01-2020 13:09)

Informujemy, że w dniu 20 stycznia 2020 r. (poniedziałek) sauna parowa będzie nieczynna (konserwacja). ...
WIĘCEJ >>


Łaźnia i basen w Święto Trzech Króli (04-01-2020 18:15)

Informujemy iż w dniu 6 stycznia 2020r. (poniedziałek) basen będzie nieczynny. ...
WIĘCEJ >>


Świąteczne życzenia (23-12-2019 14:45)

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych, pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia, szampańskiej zabawy w Sylwestrową noc oraz dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku składa swoim klientom i pracownikom Zarząd sp. MPGK. ...
WIĘCEJ >>


Unieważnienie przetargu na usługę odbioru odpadów komunalnych od MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu. (18-12-2019 19:45)

Ponieważ w niniejszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zgierzu unieważnia pisemny przetarg nieograniczony na usługę odbioru odpadów komunalnych od MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu. Po szczegóły zapraszamy do działu Zamówienia ...
WIĘCEJ >>


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ostatnio dodane zamówienie publiczne:

Tryb: Przetarg nieograniczony
Stan: Unieważnienie przetargu
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nieprzekraczającej 221 000 Euro na usługę odbioru odpadów komunalnych od Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zgierzu

Data publikacji: 09-12-2019
Termin składania ofert: 18-12-2019 11:00
Termin otwarcia ofert: 18-12-2019 11:15

 
WIĘCEJ>>

OCHRONA DANYCH „RODO”

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu z siedzibą przy ul. Łęczyckiej 24 95-100 w Zgierzu.
2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: biuro@mpgkzgierz.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 1 powyżej.

WIĘCEJ>>