Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu

GODZINY PRACY

Poniedziałek - Piątek          godz. 7 - 15


Płatności za wykonane usługi

Przyjmowane są w dziale finansowo - księgowym w godzinach pracy Spółki

Czworonożne zguby
CZWORONOŻNE
ZGUBY

Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Miejskiego Zakładu Kąpielowego wraz z instalacją wewnętrzną co, cwu, oraz wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną"

Wartość ogólna zadania: 1.637.673,76 PLN

Wysokość dofinansowania w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi:1.144.136PLN

Wysokość dofinansowania w formie środków pochodzących z umorzenia pożyczki nr 44/OZ/P/2011 udzielonej przez WFOŚiGW w Łodzi : 107.638 PLN

Opis zakresu projektu:
www.zainwestujwekologie.pl
AKTUALNOŚCI

Przetarg na sprzedaż nieruchomości należącej do MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu (23-05-2018 19:15)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU. Zarząd MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu OGŁASZA Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul.Energetyków 3 stanowiącej własność MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu. Termin składania ofert: 06.06.2018r. godz. 13.00 Wadium w kwocie 10 000 ...
WIĘCEJ >>


Przetarg na sprzedaż nieruchomości należącej do MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu (23-05-2018 19:00)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU. Zarząd MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu OGŁASZA Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul.Boruty 13 stanowiącej własność MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu. Termin składania ofert: 30.05.2018r. godz. 13.00 Wadium w kwocie 5 000 zł ...
WIĘCEJ >>


Rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż nieruchomości należącej do MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu (23-05-2018 13:30)

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul.Boruty 13 stanowiącej własność MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu został rozstrzygnięty. W terminie przewidzianym do składania ofert wpłynęła jedna oferta jednak nie odpowiadała warunkom przetargu. W związku z ...
WIĘCEJ >>


Przetarg na sprzedaż nieruchomości należącej do MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu (14-05-2018 10:19)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU. Zarząd MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu OGŁASZA Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul.Boruty 13 stanowiącej własność MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu. Termin składania ofert: 22.05.2018r. godz. 14.00 Wadium w kwocie 5 000 zł ...
WIĘCEJ >>


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ostatnio dodane zamówienie publiczne:

Tryb: Przetarg nieograniczony
Stan: Przyjmowanie ofert
Rodzaj: Sprzedaż nieruchomości
Przedmiot: Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Boruty 13 stanowiącej własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu.

Data publikacji: 23-05-2018
Termin składania ofert: 30-05-2018 13:00
Termin otwarcia ofert: 30-05-2018 13:15

 
WIĘCEJ>>