Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu

GODZINY PRACY

Poniedziałek - Piątek          godz. 7 - 15


Płatności za wykonane usługi

Przyjmowane są w dziale finansowo - księgowym w godzinach pracy Spółki

Czworonożne zguby
CZWORONOŻNE
ZGUBY

Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Miejskiego Zakładu Kąpielowego wraz z instalacją wewnętrzną co, cwu, oraz wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną"

Wartość ogólna zadania: 1.637.673,76 PLN

Wysokość dofinansowania w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi:1.144.136PLN

Wysokość dofinansowania w formie środków pochodzących z umorzenia pożyczki nr 44/OZ/P/2011 udzielonej przez WFOŚiGW w Łodzi : 107.638 PLN

Opis zakresu projektu:
www.zainwestujwekologie.pl
AKTUALNOŚCI

Przetarg na dostawę oleju napędowego i etyliny bezołowiowej Pb 95 dla MPGK (11-12-2018 18:15)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU. Zarząd MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu OGŁASZA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nieprzekraczającej 221 000 Euro na dostawę oleju napędowego oraz etyliny bezołowiowej Pb 95 do pojazdów ...
WIĘCEJ >>


Unieważnienie przetargu na dostawę oleju napędowego i etyliny bezołowiowej Pb 95 dla MPGK w Zgierzu (11-12-2018 17:15)

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zgierzu unieważnia pisemny przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego oraz etyliny bezołowiowej Pb 95 do pojazdów należących do MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu. Powodem unieważnienia przetargu jest brak ofert. Po szczegóły ...
WIĘCEJ >>


Przetarg na dostawę oleju napędowego i etyliny bezołowiowej Pb 95 dla MPGK (29-11-2018 19:15)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU. Zarząd MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu OGŁASZA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nieprzekraczającej 221 000 Euro na dostawę oleju napędowego oraz etyliny bezołowiowej Pb 95 do pojazdów ...
WIĘCEJ >>


Basen znowu otwarty !!! (14-11-2018 10:19)

Po zakończeniu wszystkich prac, uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń oraz dopełnieniu wszystkich formalności z największą radością możemy ogłosić że dzisiaj o godzinie 8.00 nasz miejski basen ponownie otworzył swoje podwoje. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy na basen ...
WIĘCEJ >>


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ostatnio dodane zamówienie publiczne:

Tryb: Przetarg nieograniczony
Stan: Przyjmowanie ofert
Rodzaj: Dostawa
Przedmiot: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nieprzekraczającej 221 000 Euro na dostawę oleju napędowego oraz etyliny bezołowiowej Pb 95 do pojazdów należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu.

Data publikacji: 11-12-2018
Termin składania ofert: 19-12-2018 09:00
Termin otwarcia ofert: 19-12-2018 09:10

 
WIĘCEJ>>

OCHRONA DANYCH „RODO”

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu z siedzibą przy ul. Łęczyckiej 24 95-100 w Zgierzu.
2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: biuro@mpgkzgierz.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 1 powyżej.

WIĘCEJ>>